13.03.2017
Младшая армейская команда одержала пять побед в заключительном полуфинальном раунде чемпионата России и вышла в финальную стадию турнира…
ЦСКА-ДЮБЛ – в финале!

Mar. 11: CSKA Junior vs. Chekhov Junior Sports Center: 91-53 (+38)


CSKA Junior: Soldatov (7 + 5 rb + 3 st + 4 pf), Kochergin (7 + 9 rb), Dotsenko (19 + 3 rb), Derevyankin (3), Koroteyev (3), Yershov (12 + 4 rb), Khomenko (14 + 4 rb), Dolinin (9 + 4 rb), Konovalov (4), Umrikhin (4 + 3 to), Posrednikov (9 + 6 rb + 3 st)…
Chekhov: Sibilev (2 + 4 rb), Yevstigneyev (12 + 4 rb + 3 to), Morozov (1), Paramonov (18 + 6 rb + 3 to + 4 pf), Saklakov (3), Abramov (2 + 6 to), Krupskiy (6 + 8 rb), Sokolov (3 rb), Sevostyanov (2), Petrov (2), Padun (5 + 5 to)…Mar. 10: Samara Junior vs. CSKA Junior: 55-59 (+4)


Samara Junior: Frolov (11 + 3 to), Shakhov (5), Gusenkov (15 + 4 as + 6 to), Nesterov (8 + 6 rb + 4 to + 5 pf), Guzikov (2 + 5 rb), Kukavskiy (5 rb), Faykov (3 to), Yermilov (2 + 4 rb), Khaldeyev (12 + 23 rb)…
CSKA Junior: Soldatov (15 + 7 rb), Dotsenko (6 + 3 to), Yershov (8 + 7 rb), Khomenko (13 + 5 rb + 6 st), Dolinin (2 + 5 rb), Konovalov (3 rb), Umrikhin (8 + 3 rb + 3 to), Posrednikov (7 + 5 rb)…Mar. 8: MBA Moscow vs. CSKA Junior (Moscow): 64-72 (+8)


MBA: Krasilshchikov (9 + 5 rb + 4 to), Litvinov (2), Savin (12 + 4 st), Alakin (7 + 3 to + 5 pf), Lichutin (1 + 3 rb), Pynko (5 + 5 rb + 3 to), Romanov (16 + 7 rb), Kainov (4 + 4 rb), Kotov (8 + 3 rb + 2 bs)…
CSKA Junior: Soldatov (4 + 7 rb + 5 pf), Kochergin (2 + 9 rb + 2 bs + 4 to), Dotsenko (3 + 3 rb + 5 to), Derevyankin (3), Yershov (18 + 5 rb + 2 bs), Khomenko (15 + 8 rb + 3 st + 3 to), Lakhin (3 rb), Umrikhin (13 + 3 rb + 5 to), Posrednikov (14 + 5 rb)…Mar. 7: Zenit Junior St.Petersburg vs. CSKA Junior: 70-85 (+15)


Zenit Junior: Zakharov (17 + 4 rb + 4 bs + 5 pf), Minzhulin (4), Vagapov (4 + 5 rb + 5 to), Shevchuk (17 + 4 to), Berdnikov (6), Savrasov (4 + 3 to), Karvanen (4 + 2 bs), Bakayenko (10 + 5 pf), Makolkin (4 + 3 rb)…
CSKA Junior: Soldatov (4 + 8 rb), Dotsenko (9 + 4 rb + 3 to), Yershov (20 + 5 pf), Khomenko (22 + 5 as + 3 st), Dolinin (2), Lakhin (2 + 6 rb + 2 bs + 4 pf), Konovalov (2), Umrikhin (18 + 4 rb + 3 to), Posrednikov (6 + 4 rb)…Mar. 6: CSKA Junior vs. RBF Junior Moscow: 91-60 (+31)


CSKA Junior: Soldatov (11 + 4 pf), Kochergin (6 + 5 rb), Dotsenko (3 rb + 3 st), Derevyankin (2), Koroteyev (2), Yershov (20 + 3 rb + 3 st), Khomenko (13 + 6 rb + 4 to), Dolinin (6 + 5 rb), Viktor Lakhin (8 + 6 rb), Konovalov (4 + 5 as), Umrikhin (19 + 7 rb)…
RBF Junior: Bednyakov (4 + 5 to), Gafurov (12 + 3 rb), Markovich (5 + 5 as + 5 to), Studzinskiy (12 + 3 rb + 4 pf), Belousov (9 + 3 rb + 3 to), Kolosov (5 to), Pokhodyayev (6 + 3 rb), Sereda (4 + 5 rb), Kadoshnikov (1 + 4 rb), Dyomin (7 + 4 to)…

Comments

Please login to post a comment