08.11.2015
Младшая команда нашего клуба прошлась катком по соперникам в первом раунде первенства ДЮБЛ, проходившего в Васильево, под Казанью…
Безальтернативно

Nov.2: Cheboksarskiye Yastreby vs. CSKA Junior: 11-86 (+75)


Cheboksarskiye Yastreby: Mitrofanov (3 to), Dmitriyev (4 + 8 to), Filippov (5 rb + 2 bs + 4 to + 4 pf), Yakimov (4 to), Iryuchkin (2 + 3 rb + 5 to), Milashin (5 + 7 rb + 3 st + 9 to)…
CSKA Junior: Kuznetsov (2), Kuzmin (9 + 8 rb), Mikheyev (9 + 8 rb), Andrianov (12 + 5 rb), Pinayev (7 + 5 rb), Soldatov (6 + 4 rb), Trostin (14 + 5 rb + 7 st), Konyaev (3 + 3 rb), Yershov (4 + 3 to), Posrednikov (4 + 3 rb + 6 st), Derevyankin (7), Shevchuk (9 + 6 st)…Nov.3: CSKA Junior vs. Universal CSP Tomsk Region: 88-35 (+53)


CSKA Junior: Kuznetsov (2 + 4 rb + 4 as), Kuzmin (4 + 3 rb), Mikheyev (12 + 3 rb), Andrianov (7 + 4 rb), Pinayev (12 + 7 rb + 2 bs), Soldatov (9 + 8 rb), Trostin (10 + 4 rb + 4 as), Konyaev (6 + 6 rb + 3 st), Yershov (4 + 3 rb), Posrednikov (6), Derevyankin (11 + 5 rb), Shevchuk (5 + 3 st + 3 to)…
Universal CSP: Chernenko (2), Timokhin (3 + 4 rb), Bykov (10 + 3 rb + 7 to), Isakandarov (2 + 4 rb + 3 to), Artemenko (11 + 8 rb + 3 to), Mikhailov (4 + 4 rb), Simonenko (3 + 3 rb + 6 to)…Nov.4: UNICS Kazan vs. CSKA Junior: 32-77 (+45)


UNICS: Badayev (7 + 5 rb + 6 to), Kolesnikov (1 + 3 to), Gurikov (3 + 3 to + 5 pf), Velishaev (13 + 4 st + 11 to), Smolentsev (5 rb), Kapustin (4 rb + 3 to), Mamonkin (8 + 6 rb)…
CSKA Junior: Kuznetsov (1 + 4 as + 3 st), Kuzmin (5 + 4 rb), Mikheyev (2 + 4 to), Andrianov (11), Pinayev (7 + 8 rb), Soldatov (7 + 4 rb + 4 as), Trostin (8), Konyaev (8 + 4 rb), Yershov (8 + 3 rb), Posrednikov (7 + 4 as), Derevyankin (11 + 3 rb + 4 st + 3 to), Shevchuk (2)…Nov.6: CSKA Junior vs. Universitet Yugra Surgut: 77-23 (+54)


CSKA Junior: Kuznetsov (4 rb + 8 as), Kuzmin (12 + 5 rb + 4 as), Mikheyev (21 + 6 rb + 2 bs + 4 pf), Andrianov (8 + 4 rb + 4 st + 2 bs + 3 to), Soldatov (4 + 4 rb), Trostin (14 + 4 rb), Konyaev (2 bs), Yershov (6 rb + 3 st + 4 to), Posrednikov (6), Derevyankin (4 + 4 rb), Shevchuk (8 + 3 to)…
Universitet Yugra: Rostovtsev (2 + 3 rb), Nadzhafov (3 to), Sokolov (4 + 5 to), Kulev (2), Baranov (3 + 6 rb), Tretyak (5 + 9 rb + 3 st + 4 to), Enders (2 + 6 to), Grenaderov (2), Shamsutdinov (3 + 5 to)…Nov.7: Irkut Irkutsk vs. CSKA Junior: 40-89 (+49)


Irkut: Belousov (6 + 4 rb), Yerlykov (4), Zhukov (3 + 9 rb + 3 to), Tsypylov (10 + 3 rb), Yamshchinin (2 bs), Nikitin (7 + 5 to), Oleynik (2 + 2 bs + 4 pf), Kamyshanov (8 + 3 rb + 4 to)…
CSKA Junior: Kuznetsov (3 + 4 as + 3 to + 5 pf), Kuzmin (6 + 5 rb + 4 as), Mikheyev (15 + 9 rb), Andrianov (16 + 4 rb + 5 as), Soldatov (14 + 10 rb), Trostin (10), Yershov (7 + 5 as), Posrednikov (9 + 3 rb), Derevyankin (7), Shevchuk (2 + 3 st)…


Comments

Ирка
08 November 15:44
Вс равно молодцы! Так дальше продолжать - катком по всем!
Please login to post a comment